Rådgivning

Af forekommende problemstillinger kan nævnes:

  • forhold til medarbejder, f.eks. funktionærer. 
  • leverandøraftaler. 
  • forhandling med myndigheder. 
  • forhandling i skattestraffesager. 
  • erstatning i kontrakt. 
  • forhandling/aftale med kreditorer. 
  • betalingsstandsning. 
  • m.m. 

 

På de områder, hvor vores kompetence ikke rækker, vil vi være behjælpelige med henvisning til relevante rådgivere.