Inkasso

Inddrivelse af fordringer fører ofte til store frustrationer, dels over den manglende betaling, men

Vi lover ikke mirakler, men følgende vil vi stå inde for: hurtig reaktion, når fordringen modtages, 

 

  • effektiv og konsekvent opfølgning på sagerne, 
  • løbende rapportering om inkassosagens udvikling, 
  • en vurdering af de enkelte skridt i inkassosagen, herunder særligt om yderligere omkostninger skal påføres, henset til mulighederne for et positivt resultat, 
  • stor erfaring på inkassoområdet med effektiv sekretærbetjening, 
  • udbredt lokalkendskab i det syd og sønderjyske område. 
  • samarbejde med udvalgte advokater i Danmark.